Plåt & Stål | Rep & Mek | Licenssvetsning | Värmebehandling | Konstruktion | Arborrning

Verksamhet

Vår verksamhet inriktar sig till stor del mot vattenkraftsanläggningar, gruvor och pappersindustrin.

I samarbete med våra partners kan vi ta på oss större projekt där vi löser montage med tunga lyft av mobilkranar samt tunga transporter.

I egen verkstad sköter vi nytillverkning av stålkonstruktioner i stor och liten skala. Vi levererar även skuret material och maskinbearbetade material vid önskemål. Här utför vi även renoveringsarbeten på skopor och flak.

Ute på fältarbeten gör vi montagejobb av det mesta inom mek och stålbyggnad, vi har även en god kapacitet med 3st mobila arborrningsaggregat där vi snabbt kan vara ute hos kunderna vid behov. Vi har även personal med lång vana från arbeten på turbiner, luckor mm åt vattenkraften runt om i landet.

Organisationen tillsammans med EuroCrane och EuroRoc gör oss slagkraftiga och priseffektiva inom många områden.,

Tillsammans med EuroCrane kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar som kräver mobilkranar och tunga transporter.

Vi utför även omfattande bergförstärkningar ovan och under jord. Tillsammans med EuroRoc flyttar vi berg.

Vi hjälper er med problem inom mek / svets / verkstad / montage och problemlösning. Med inriktning mot industri / vattenkraft / gruvnäring.